ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Lees hier rustig het volledig Algemene voorwaarden na!

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten aangeboden door Yogalovers VOF (hierna Yogalovers). Wij raden je aan deze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet wat je van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten.

Heb je na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!

Contactgegevens

Yogalovers VOF
Berthoudersplein 31
2800 Mechelen
BE 0684.622.436

www.yogalovers.be
info@yogalovers.be  

Wie zijn wij?

Yogalovers is een yogastudio waar je terecht kan voor je wekelijkse lessen, workshops en opleidingen zowel in onze studio als online. De lessen worden gegeven door gepassioneerde lesgevers die zelf veel tijd op hun yogamat doorbrengen en zich verder blijven verdiepen.

Aanbod

Lessen

Bij Yogalovers kan je terecht voor heel wat verschillende lesstijlen. Daarnaast heb je de keuze om lessen te volgen in de studio of online. 

 • Studio: Lessen die je kan volgen in onze studio gelegen te Berthoudersplein 31, 2800 Mechelen.
 • Live online: Les die je thuis live mee volgt via Zoom, een half uur voor de les start krijg je per email een links naar de live les. Door deel te nemen aan deze les ga je tevens akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Zoom.
 • Video Library: Vooraf opgenomen lessen die afhankelijk van je gekochte beurtenkaart/jaarkaart/membership beschikbaar zijn of per video aangekocht kunnen worden Video Library wordt aangeboden via Eversports. Door deel te nemen aan deze les ga je tevens akkoord met de gebruiksvoorwaarden van het online platform waarop de les wordt aangeboden. 

Workshops

Op regelmatige basis organiseren we workshops, deze info kan je terugvinden op onze website.

Reservatie lessen

Om deel te nemen aan een les dien je op voorhand te reserveren. Dit geldt zowel voor de lessen die doorgaan in de studio als voor het online aanbod. Dit kan je doen via het lesrooster dat je terugvindt op de website of via yogalovers.be/eversports/ of de eversports app die je gratis kan downloaden.

Reserveer je voor de eerste keer? Dan zal je gevraagd worden om een profiel aan te maken. 

Annulatie lessen

Kan je niet naar de les komen, annuleer dan zeker tot 3 uur voor de les start anders ben je een les beurt kwijt. Annuleren kan alleen online en niet via email of facebook. 

Hoe annuleren? Ga naar lesrooster via de website of de Eversports app, klik op de les die je wil annuleren, log in en klik annuleer.

Formules lessen

 • Bij Yogalovers heb je de keuze uit verschillende formules gaande van een losse les tot een jaarkaart. Alle verschillende formules vindt je hier terug: https://yogalovers.be/eversports/
 • Alle beurtenkaarten, maandkaarten, memberships en jaarkaarten zijn strikt persoonlijk, niet verlengbaar en onder geen enkele voorwaarde terugbetaalbaar.
 • Uitzonderlijk op vertoon van een doktersbriefje kan een beurtenkaart of een maandkaart verlengd worden.
 • Jaarkaarten kunnen NIET verlengd worden.

Online betaling en herroepingsrecht lessen

Bij voorkeur verlopen betaling online via Eversports.

In geval van online betaling heeft de deelnemer heeft het recht aan Yogalovers mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de aankoop.

Betaling lessen in de studio

In de studio kan je cash betalen of via payconic.

Betaling workshops

Bij voorkeur verlopen betaling online via Eversports.

In geval van online betaling heeft de deelnemer heeft het recht aan Yogalovers mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de aankoop.

Huisregels

Algemeen:

 • Laat de docent voor het begin van de les altijd weten als last heb van blessures, medische conditie of zwangerschap.
 • Respecteer je docent en de andere deelnemers
 • Geniet!

In de studio:

 • Kom op tijd (zo’n 10 min voor de les start) zodat je tijd hebt om je aan te melden en rustig te installeren. De deur van de studio gaat open 15 à 20min voor de les start.
 • Als de les start wordt voor ieders veiligheid de deur van de studio gesloten. Ben je te laat dan kunnen we je helaas niet meer binnen laten.
 • (Hand)tassen kan je in de kleedkamer laten, let er op dat je gsm uitstaat of laat hem thuis.
 • Kom in eenvoudige sportkleren.
 • We werken op blote voeten, je schoenen laat je bij de deur achter.
 • Sierraden kunnen in de weg zitten, draag zo min mogelijk parfum.
 • Een yogamat is gratis bij een proefles, nadien kan je een mat huren voor 1 €. We raden je echter aan om zelf een yogamat aan te schaffen en mee te brengen.

Live online:

 • Log op tijd in (zo’n 5 min voor de les start) zodat je de tijd hebt om je rustig te installeren voor de les start.
 • Maak je kenbaar aan de docent en de andere deelnemers van de online les door, minstens op het ogenblik dat je inlogt, je camera aan te zetten. Enkel op die manier creëren we een veilige online lesomgeving waarbij iedereen vol vertrouwen kan genieten van de les.
 • Tijdens de les zet je jouw microfoon op ‘mute’ (stil) zodat enkel de docent hoorbaar is. Heb je een vraag? Zet je micro dan even terug aan, de docent helpt je verder.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilige oefenruimte. Zorg dat je voldoende plaats hebt op en rond je yogamat.
 • De login die je ontvangt is strikt persoonlijk en mag onder geen enkele omstandigheid gedeeld of verspreid worden. Wens je met je huisgenoten samen deel te nemen aan de les? Dan dienen jullie elk afzonderlijk de les te reserveren.
 • Het is je als deelnemer ten strengste verboden om de les op te nemen, noch voor eigen gebruik noch voor verdere verspreiding.

Video:

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilige oefenruimte. Zorg dat je voldoende plaats hebt op en rond je yogamat.
 • De login die je ontvangt is strikt persoonlijk en mag onder geen enkele omstandigheid gedeeld of verspreid worden. Wens je met je huisgenoten samen deel te nemen aan de les? Dan dienen jullie elk afzonderlijk de les te reserveren.
 • Het is je als deelnemer ten strengste verboden om op eender welke wijze een kopie van de video te maken, noch voor eigen gebruik noch voor verdere verspreiding.

Workshops:

 • Het lesmateriaal dat kan bestaan uit o.a. cursussen, video’s, … mag door de cursist enkel aangewend worden voor de studiedoeleinden en mag niet gekopieerd, gedeeld of verspreid worden.

Opleidingen:

 • Het lesmateriaal dat kan bestaan uit o.a. cursussen, video’s, … mag door de cursist enkel aangewend worden voor de studiedoeleinden en mag niet gekopieerd, gedeeld of verspreid worden.

Uurroosters en lesgevers

Uurroosters zijn indicatief en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

De vermelde lesgever kan ten allen tijde door Yogalovers vervangen worden indien nodig.

Sluitingsdagen

Yogalovers is in totaal 3 weken gesloten, d.w.z jaarlijks verlof en feestdagen, dit is verrekend in de geldigheid van de kaarten.

Aansprakelijkheid

 • Als deelnemer neem je deel aan de activiteiten op eigen risico.
 • Je begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Het is jouw verantwoordelijkheid om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen, workshops en opleidingen. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden.
 • Als deelnemer neem je de volledige verantwoordelijkheid voor jouw yoga beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan en/of aanwezigheid in de les, workshop of opleiding.

Privacy

Bij Yogalovers hebben wij respect voor jouw privacy en gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Hoe wij dat doen vind je terug in onze privacy policy.

Aangepaste Corona maatregelen

Onze Corona maatregelen vind je hier: https://yogalovers.be/corona/. Deze maatregelen zijn van kracht gedurende de COVID19 pandemie en kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de wettelijke verplichtingen. Wij verwachten van jou als deelnemer dat je deze maatregelen alsook de wettelijke verplichting in het kader van COVID19 strikt opvolgt. Bij overtreding kan de deelnemer verzocht worden de studio te verlaten of kan de toegang ontzegt worden. 

Voor zover er een tegenstrijdigheid zou bestaan, hebben deze bijzondere maatregelen voorrang op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Slotbepalingen

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle door Yogalovers gesloten overeenkomsten worden beheerst door, en geïnterpreteerd volgens, het Belgisch recht.

Elke betwisting die zich voordoet in het kader van de door Yogalovers gesloten overeenkomsten, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

Deelbaarheid

Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zou zijn, kan dit op generlei wijze aanleiding geven tot de nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen (of delen ervan) van onderhavige Algemene Voorwaarden of een in uitvoering ervan gesloten overeenkomst en zullen de Algemene Voorwaarden blijven gelden met uitzondering van de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of deel van een bepaling.

Wijzigingen

Yogalovers is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele versie zal op de website te vinden zijn. Deze versie dateert van 8.10.2020.